Wrocławski Rynek

Centralnym miejscem w większości miast jest rynek. Podobnie rzecz się ma w przypadku Wrocławia. Pierwotnie wrocławski rynek był dużym placem placem targowym. Lokacja miasta miała miejsce w roku 1261 i została dokonana na prawie magdeburskim. W akcie lokacyjnym zawarte były również warunki zabudowy miasta. Podstawą było wytyczenie rynku i od niego dopiero budowano następne kwartały miasta. Zapisy stanowiły dokładne wymiary jakie miał mieć rynek oraz określona była szerokość odchodzących od niego ulic oraz działek przeznaczonych pod zabudowę Od samego początku swojego istnienia, aż po dzień dzisiejszy rynek stanowi główne centrum miasta zarówno handlowe jak i kulturalne.

W centralnym miejscu rynku wzniesiono budynek ratusza, pełniącego siedzibę władz miejskich. Pierwsze zapiski związane z budowa ratusza pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Ratusz w swoim obecnym kształcie nie powstawał od początku swojego istnienia. Na przestrzeni wieków był rozbudowywany i powiększany. Obecnie w swoim kształcie uważany jest za największy tego typu obiekt w Polsce.

Od samego swojego początku rynek stanowił jedno z niewielu miejsc w mieście na terenie którego dozwolony był handel detaliczny odbywający się w granicach miasta. W roku 1273 mieszczanie wrocławscy uzyskali prawo wagi czyli możliwość ważenia wszelkich towarów przed dokonaniem za nie zapłaty. Aby można było z tego prawa korzystać, na rynku zbudowano małą i duża wagę. Były to budynki wyposażone w wagi na których każdy mógł sprawdzić ile ważą zakupione przez niego towary i odnieść to do zapewnień sprzedającego. W budynkach tych znajdowały się również inne oficjalne przyrządy i urządzenia do mierzenia.

Na rynku znajdował się także pręgierz i dyby. Zanim jeszcze wybudowano gmach ratusza sądy odbywały się pod gołym niebem i kary wykonywane były bardzo często tuż po zapadnięciu wyroku skazującego. Stary pręgierz uległ uszkodzeniu podczas II wojny co spowodowało konieczność jego rozebrania. Obecny znajdujący się na rynku został zrekonstruowany w roku 1985.

Wokół rynku znajduje się wiele kamienic, które zostały odbudowane po zniszczeniach wojennych. Dziś w pełnym blasku odnowionych elewacji nadają wrocławskiemu rynkowi dawnego uroku.

Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że wrocławski rynek cieszy się uznaniem za jeden z największych rynków staromiejskich Europy.