Panorama Racławicka

Panorama Racławicka jest cykloramicznym obrazem przedstawiającym bitwę stoczoną przez powstańcze wojsko polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi w dniu 4 kwietnia 1794 roku w pobliżu wsi Racławice. Dla wyjaśnienia, panorama cykloramiczna jest bardzo specyficzną formą przekazu malarskiego, wykonanego na dużej powierzchni w sali lub budynku w formie okręgu. Obraz namalowany w takiej postaci sprawia wrażenie na osobie oglądającej go, że znajduje się ona w samym centrum prezentowanej treści. W przypadku Panoramy Racławickiej osoby podziwiające to działo malarskie, mają wrażenie jakby znajdowały się w centrum toczącej się bitwy. Iluzja wytworzona przez taką formę przekazu pozostawia na widzach niezapomniane wrażenie.

Wrocławska Panorama jest dziełem stworzonym przez zespół malarzy pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Każda z osób tworząca zespół miała do wykonania konkretny wycinek tego dużego dzieła. Od całego zespołu jak i od kierujących nim głównych wykonawców wymagane było zgranie i zestawienie stylów prezentowanych przez poszczególne osoby i stworzenie jednego wspólnego dzieła, stanowiącego jednolitą formę przekazu. Każdy z członków zespołu malował określony wycinek na którym prezentowane były poszczególne elementy. Kto inny malował krajobraz, jeszcze inna osoba malowała chałupy i drzewa itp. Jeden z dwóch głównych twórców, Wojciech Kossak, namalował konia pod Kościuszką, sztab naczelnika, żołnierzy broniących armat oraz kawalerie narodową. Ręka Jana Styki namalowała Kościuszkę na koniu, chłopów zdobywających armaty oraz postać Bartosa Głowackiego. Ten krótki opis pokazuje w jaki sposób stworzono to dzieło.

Panorama Racławicka jest potężnym obrazem stworzonym na płótnie o długości 120 metrów i wysokości 15 metrów. Dla potrzeb tego dzieła specjalne płótno sprowadzone zostało z Belgii. Aby praca malarska mogla być wykonana wybudowano specjalny budynek w kształcie rotundy na ścianach którego rozwieszono ten potężny kawał płótna.

Praca nad Panoramą prowadzona była w latach 1893-1894 i jej zakończenie miało uświetnić obchody 100 rocznicy Bitwy pod Racławicami. Po zakończeniu II wojny Panorama Racławicka trafiła ze Lwowa do Wrocławia. Dla potrzeb jej ekspozycji zbudowano kolejny budynek w kształcie rotundy. Dziś to robiące wrażenie dzieło jest licznie odwiedzane przez turystów przybywających do Wrocławia jak i przez mieszkańców miasta.