Ogród Botaniczny

Na terenach częściowo położonych na Wyspie Tumskiej, a także na miejscu po zasypanej odnodze Odry w roku 1811 Uniwersytet Wrocławski utworzył Ogród Botaniczny. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był profesor Heinrich Friedrich Link oraz profesor F. Heyde. Obaj panowie byli wykładowcami tutejszego uniwersytetu, zajmującymi się w swoich pracach badawczych między innymi botaniką. Początkowo Ogród Botaniczny zajmował obszar niewiele większy niż 5 hektarów. W ogrodzie znalazły się działy zajmujące się dendrologią, paleontologiczne, fizjonomiczne i geograficzne. Poczytne miejsce zajmował też dział roślin użytkowych. W 1933 roku udało się powiększyć ogród o kolejny hektar.

W wyniku działań wojennych podczas II wojny, ogród uległ dużemu zniszczeniu, główne straty związane były ze zniszczeniem roślin szklarniowych. Zniszczeniu uległo także ponad 50 % drzewostanu. Pierwsze powojenne lata upływały na pracach porządkowych. Ponowne uruchomienie Ogrodu Botanicznego nastąpiło w roku 1948. Początkowo ogród udostępniony ogółowi mieszkańców był jedynie w niedziele i święta. Niektóre powojenne pozostałości czekać musiały na usunięcie wiele lat od zakończeniu wojny. Dopiero w roku 1958 saperzy oczyścili z min staw, znajdujący się na terenie ogrodu. Ci sami saperzy zbudowali nad stawem drewniany mostek.

Uniwersytecki Ogród Botaniczny znajdujący się w samym centrum starej zabudowy miasta stanowi prawdziwą enklawę przyrodniczą. Dla roślin wodnych zbudowano specjalny basen. Główna aleja ogrodu prowadzi w kierunku stawu i przerzuconej nad nim kładki drewnianej. Jest bardo ciekawe miejsce spacerowe, podczas którego można obserwować i podziwiać znajdujące się w ogrodzie niesamowite okazy drzew i krzewów. Ogród stanowiący własność Uniwersytetu udostępniany jest dla ogółu mieszkańców, poczynając od początku kwietnia do ostatniego dnia listopada. W okresie zimowym ze względu na sposoby zabezpieczenia niektórych okazów roślin ogród jest zamknięty. Osoby pragnące poznać większą ilość roślin i drzew mogą również skorzystać z fili wrocławskiego Ogrodu Botanicznego znajdującej się w miejscowości Wojsławice niedaleko Wrocławia. Znajdujący się tam ogród zajmuje powierzchnię ponad 70 hektarów.