Wrocławskie ZOO.

Wrocław może się pochwalić najstarszym na ziemiach polskich ogrodem zoologicznym. Początek ZOO datuje się na rok 1865. Inicjatorem powstania ogrodu zoologicznego był nadburmistrz Wrocławia dr. Julius Elwanger. Komitet budowy powstał w roku 1863 i od razu przystąpi do prac zmierzających do jak najszybszego zbudowania i otwarcia ogrodu zoologicznego. Od władz miasta przekazany został teren pod budowę. Projekt obiektu wykonał Karl Lüdecke. W momencie otwarcia ogród liczył 189 zwierząt. Pod koniec XVIII stulecia liczba zwierząt wynosiła już ponad 1600 sztuk i ciągle rosła. Ogród cieszył się także coraz większą popularnością i z roku na rok zwiększała się ilość odwiedzających go osób.

Na terenie ogrodu znajduje się wiele budowli uznanych obecnie za zabytkowe, do których zalicza się między innymi: - Basztę Niedźwiedzi – jest to jeden z najstarszych zachowanych budynków wzniesiony w latach 1863-1864. Budynek wykonano z czerwonej cegły i początkowo był miejscem trzymania niedźwiedzi. Dziś w jego wnętrzu podziwiać można sowy - Dom dużych drapieżców – przeznaczony był do prezentowania dużych ssaków z rodziny kotowatych - Bramę Japońską – zwana jest także bramą letnią, prowadzi ona do ogrodu od strony Odry. Powstała w roku 1912 Tragiczną kartę w dziejach wrocławskiego ZOO zapisał koniec II wojny. Miasto zamienione w twierdzę, bronione było przez Niemców do 6 maja 1945.

W wyniku przygotowania miasta do pełnienia roli twierdzy nie zadbano o ewakuacje zwierząt. Działania wojenne spowodowały poważne zniszczenia w obrębie ogrodu oraz śmierć pona 85 % znajdujących się w nim zwierząt, ptaków i wszystkich innych mieszkańców. Wojnę przetrwało 300 osobników, które ze względu na zniszczenia infrastruktury ogrodowej przekazano do innych ogrodów na terenie Polski, między innymi do Poznania, Łodzi, Krakowa. Krakowskie ZOO oddało część osobników z chwilą ponownego otwarcia ZOO we Wrocławiu. Po wojnie gród został zamknięty, a jego ponowne otwarcie nastąpiło w roku 1948. Dzisiaj ogród wrocławski jest piątym najchętniej odwiedzanym ogrodem zoologicznym w Europie. Ogród posiada także palmę pierwszeństwa w rekordzie dziennych wejść wynoszącym 28 300 osób. Na terenie ogrodu podziwiać można wiele bardzo ciekawych okazów zwierząt, których jest ponad 10,5 tysiąca reprezentujących 1132 gatunków co jest trzecim na świecie wynikiem.